Anioł trudnych sytuacji:
  • pomoc w trudnych życiowych sytuacjach
  • doradztwo rodzinne
    • trudne relacje
    • trudne emocje
  • wsparcie psychiczne (coach, psycholog)
  • doradztwo finansowe
  • zarzadzanie pieniędzmi
  • droga do finansowej wolności