Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej http://podskrzydlamianiola.com.pl/

Administratorem strony jest Pod Skrzydłami Anioła , prowadzący / prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Pod Skrzydłami Anioła Małgorzata Dąbrowska,” z siedzibą w Dębicy ( 39 – 200 ) , ul. Rynek 32, wpisany / wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący / posługująca się numerem NIP 8721000750

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail podskrzydlamianiola@wp.pl oraz pod numerem telefonu 507 014 692

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Administrator –Pod Skrzydłami Anioła , prowadzący / prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Pod Skrzydłami Anioła Małgorzata Dąbrowska” z siedzibą w Dębicy (39-200), ul. Rynek 32, wpisany / wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący / posługująca się numerem NIP 8721000750,

2) Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://podskrzydlamianiola.com.pl/,

3) Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2

Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter, formularz kontaktowy .

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter  przetwarzane są w celu przesłania Użytkownikowi newslettera.

4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem

5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1) TFB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków

w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

2 )FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków w celu korzystania z systemu mailingowego FreshMail Sp. z o.o , służącego do przesyłania newslettera.

§ 3

Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing, odzyskiwanie porzuconych koszyków) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

1) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

2) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§ 5

Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.