„1-3” – 1 godzina gratis przy zakupie przynajmniej 3 godzin (zwany dalej: Regulaminem)

 1. Postanowienia ogólne
  Promocja „„1-3” – 1 godzina gratis przy zakupie przynajmniej 3 godzin (zwana dalej „Promocją”) jest organizowana przez firmę Pod Skrzydłami Anioła Małgorzata Dąbrowska, ul Rynek 32, 39-200 Dębica.

  1. W Promocji mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, również osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, firmy i instytucje.
  2. Promocja prowadzona jest wyłącznie przez stronę zapisów na newsletter firm Pod Skrzydłami Anioła Małgorzata Dąbrowska.
 2. Czas trwania PromocjiPromocja rozpoczyna się w dniu 05 lutego 2015 r. i kończy się w dniu 28 lutego 2015 r., z zastrzeżeniem, że godzina promocyjna może być odbierana przez uczestników Promocji uprawnionych do ich otrzymania do dnia 01 lipca 2015 roku.
 3. Warunki uczestnictwa w Promocji
  1. W celu uczestniczenia w Promocji osoba/instytucja/firma zainteresowana wzięciem udziału w Promocji powinna w okresie trwania promocji (tj. w okresie od 05 lutego 2015 r. do dnia 28 lutego 2015 r.) zapisać się na newsletter firmy Pod Skrzydłami Anioła Małgorzata Dąbrowska oraz w okresie do 01.07.2015 wykupić przynajmniej 3 godziny usługi (sprzątania, mycia okien, pomocy przy dziecku itp.).
  2. Zapisanie się na newsletter kilka razy (nawet z różnych adresów mailowych) nie powoduje zwielokrotnienia Promocji tzn. 3 zapisy to i tak 1 godzina gratis.
  3. W przypadku przekroczenia terminu 01.07.2015 promocja nie będzie obowiązywała.
 4. Postępowanie reklamacyjne
  1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać do siedziby firmy Pod Skrzydłami Anioła Małgorzata Dąbrowska ul. Rynek 32, 39-200 Dębica, nie później niż do dnia 14 lipca 2015r.
  2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
  3. Dane osobowe uczestników Promocji podane w związku ze zgłoszeniem reklamacji będą przetwarzane przez firmę Pod Skrzydłami Anioła Małgorzata Dąbrowska. Na pisemny wniosek uczestnika zastaną usunięte z bazy firmy Pod Skrzydłami Anioła Małgorzata Dąbrowska po zakończeniu procesu reklamacyjnego.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Przystępując do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na treść Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
  2. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie firmy Pod Skrzydłami Anioła Małgorzata Dąbrowska, a także na stronie internetowej www.podskrzydlamianiola.com.pl.
  3. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.